חזית

דורון לוריא, 2024

חזית היא, על פי הגדרתו של האמן איליה גפטר, פרויקט ארוך טווח, העוסק בזיכרונות קולקטיביים ממלחמת העולם השנייה.

ראשיתה של סדרת הציורים המוצגת בספר בתמונה, שצולמה לאחר כניעת גרמניה הנאצית, ובה נראה סבא רבא של האמן ניצב בין חיילים סובייטים בלב הריסות לשכת קנצלר הרייך שבברלין. ציור שיצר בעקבות דימוי זה צמח בהדרגה לסדרה, המתחקה אחר דמותו של עידן שלם. מתוך התבוננות בצללי המלחמה ההיא, העבודות מתארות בחלקן אנשים, אירועים ומקומות, אך אינן מהוות תיעוד היסטורי. בעבודתו שואף גפטר לבטא את ההוויה האנושית שמאחורי הטרגדיה, צל הרודף אותנו עד עצם היום הזה אם כזיכרונות עבר ואם כנסיבות היסטוריות, שתוצאותיהן הן הכאן-והעכשיו. 

"סדרת התמונות גדולות הממדים של גפטר," מציין ד"ר דורון לוריא, עורכו של הספר, "מציבה בפנינו קורפוס ציורי שלם, מאתגר ומרשים, הנוגע בסוגיות היסטוריות, המעוררות שאלות ערכיות ביחס למוסר, לזיכרון, להדחקות, לעדות ולאינדוקטרינציה, ואף לאופן שבו מובעים באמצעותן המתחים הקיימים בין צילום לציור ככלים שלובים בחקירה הפורמלית והרעיונית שיצר כאן האמן."

דילוג לתוכן