הקודם
הבא
ברלין-ירושלים
ספר זה מתמקד באמנים בני העלייה החמישית ומשימתו ללכוד את רוח התרבות הגרמנית החזותית (בין שתי מלחמות העולם) בגלגולה היהודי-ארצישראלי.
עוד על הספר
ניו יורק - תל אביב
הספר ניו יורק – תל אביב בוחן את ריבוי הפנים ביחסי האמנות הישראלית והאמנות האמריקאית המודרנית. בהסתמך על תהליכי האמריקניזציה של האמנות והתרבות בישראל של המחצית השנייה של שנות ה-60.
עוד על הספר
ירושלים - תל אביב
זהו מסע מקומי, פנים-פריפריאלי ודיאלקטי בין שתי הערים שעיצבו יותר מכל את סיפורה של האמנות הישראלית.
עוד על הספר
פאריז - תל אביב
ספר זה מאגד מאמרים ורשימות פרי עטו של גדעון עפרת, הבוחנים את ריבוי פניה של השפעת האמנות המודרניסטית שנוצרה בפאריז על התעצבותה של האמנות בישראל.
עוד על הספר
אופקים רחבים יותר
הכרך השני בטרילוגיית הקטלוגים של אוסף לוין לאמנות, מציג מעל 200 יצירות אמנות נוספות המלוות בהסבריו של עפרת.
עוד על הספר
מעבר לאופק
כרך זה בוחן את המדיומים השונים המרכיבים את תחום שדה האמנות החזותי, מדיומים שהתפתחותם המגוונת משקפת מהלכים בזירת האמנות המקומית העדכנית.
עוד על הספר
ישראל: אדמה וזהות
קטלוג התערוכה Israel: Land and Identity בוחן את אופני התעצבותה של הזהות הישראלית כפי שהיא משתקפת בתרבותה החזותית במשך מאה שנות קיומה, וזאת מבעד לייצוגים של אדמה ושל נופי הארץ.
עוד על הקטלוג
משה קסטל
משה קסטל (1909-1991) היה צייר אשר לכל אורך דרכו האמנותית רבת-הפנים מ1930 ואילך נמשך אל טקסים חילוניים ורליגיוזיים, אשר מבטאים את הביקוש העקבי שלו אחר אמנות חזותית שבסימן האירוע הנשגב והחגיגי.
עוד על הספר
הקודם
הבא