יגאל תומרקין

גדעון עפרת, 2019

היתכן שיגאל תומרקין הוא הפסל הישראלי המרתק ביותר שפעל בישראל מעולם? כך פותח גדעון עפרת את ספרו על יצירתו המגוונת של אחד האמנים המוכרים בישראל. נכתבו לא מעט ספרים וקטלוגים על יצירתו של תומרקין, אך ספר זה הוא ניסיון ראשון להתבונן בפרקי יצירתו המרכזיים באופן כרונולוגי, תיאורי ופרשני. הספר חולש על פני חצי-מאה – מ-1957 ועד שנות האלפיים – אך אינו מנסה או מתיימר לגעת בכל עבודותיו של האומן או להציע מפתח פרשני אחד ליצירתו המרובה והרבגונית. שהרי אחד המאפיינים הבולטים ביצירתו של תומרקין הוא ריבוי העבודות, האמצעים, התחומים וגם הניגודים. צמצומם לעיקרון אחד בהכרח גובל בבנאלי, ותומרקין עצמו הותיר את מתחי הניגודים ביצירתו כסימני שאלה בלתי פתורים.

נכון יותר להגדיר ספר זה כמסע העובר בין תחנות חשובות ביצירתו של האמן. הספר מתבונן בדמותו של תומרקין ובתמונות החברה והתרבות הנשקפות מכל תחנה.

יגאל תומרקין

גדעון עפרת, 2019

היתכן שיגאל תומרקין הוא הפסל הישראלי המרתק ביותר שפעל בישראל מעולם? כך פותח גדעון עפרת את ספרו על יצירתו המגוונת של אחד האמנים המוכרים בישראל. נכתבו לא מעט ספרים וקטלוגים על יצירתו של תומרקין, אך ספר זה הוא ניסיון ראשון להתבונן בפרקי יצירתו המרכזיים באופן כרונולוגי, תיאורי ופרשני. הספר חולש על פני חצי-מאה – מ-1957 ועד שנות האלפיים – אך אינו מנסה או מתיימר לגעת בכל עבודותיו של האומן או להציע מפתח פרשני אחד ליצירתו המרובה והרבגונית. שהרי אחד המאפיינים הבולטים ביצירתו של תומרקין הוא ריבוי העבודות, האמצעים, התחומים וגם הניגודים. צמצומם לעיקרון אחד בהכרח גובל בבנאלי, ותומרקין עצמו הותיר את מתחי הניגודים ביצירתו כסימני שאלה בלתי פתורים.

נכון יותר להגדיר ספר זה כמסע העובר בין תחנות חשובות ביצירתו של האמן. הספר מתבונן בדמותו של תומרקין ובתמונות החברה והתרבות הנשקפות מכל תחנה.

דילוג לתוכן