לודוויג בלום: תש"ח

גדעון עפרת, 2018

לודוויג בלום היה אחד מציירי הנוף וההווי הטובים שידעה האמנות המקומית. הוא תיעד באופן שיטתי את המאורעות הדרמטיים שליוו את הקמת המדינה. ספר זה מציג את מרבית ציוריו ורישומיו של האמן מתקופת מלחמת העצמאות, לצד ציורים ורישומים של אירועים וטקסים לאומיים מתקופת קום המדינה ובשנים הראשונות שאחריה. הדימויים מלווים במאמרו המונוגרפי וההיסטורי של גדעון עפרת המשלב בין ביאור יצירותיו של בלום לבין הקונטקסט ההיסטורי שמתוכו ועבורו הן נוצרו.

לודוויג בלום: תש"ח הוא פרויקט היסטורי-תרבותי ייחודי הפורש את מסכת חייו של בלום ושוזר את רוח התקופה בתיאור העבודות העומדות במוקדו. האוסף, המונה כמאה עבודות, נרכש בשלמותו ממשפחת האמן עבור אוסף לוין בשנת 2017.

לודוויג בלום: תש"ח

גדעון עפרת, 2018

לודוויג בלום היה אחד מציירי הנוף וההווי הטובים שידעה האמנות המקומית. הוא תיעד באופן שיטתי את המאורעות הדרמטיים שליוו את הקמת המדינה. ספר זה מציג את מרבית ציוריו ורישומיו של האמן מתקופת מלחמת העצמאות, לצד ציורים ורישומים של אירועים וטקסים לאומיים מתקופת קום המדינה ובשנים הראשונות שאחריה. הדימויים מלווים במאמרו המונוגרפי וההיסטורי של גדעון עפרת המשלב בין ביאור יצירותיו של בלום לבין הקונטקסט ההיסטורי שמתוכו ועבורו הן נוצרו.

לודוויג בלום: תש"ח הוא פרויקט היסטורי-תרבותי ייחודי הפורש את מסכת חייו של בלום ושוזר את רוח התקופה בתיאור העבודות העומדות במוקדו. האוסף, המונה כמאה עבודות, נרכש בשלמותו ממשפחת האמן עבור אוסף לוין בשנת 2017.

דילוג לתוכן