פאריז – תל אביב

הקשר הצרפתי של האמנות הישראלית

גדעון עפרת, 2015

ספר זה מאגד מאמרים ורשימות פרי עטו של גדעון עפרת, הבוחנים את השפעת האמנות המודרניסטית הפריזאית על צמיחתה של האמנות בישראל. השפעה זו מתגלה בעיקר באמנות שהתגבשה בישראל במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20 ובעשור הראשון של מדינת ישראל ומוקד פעילותה בתל אביב. ייחודו של ספר זה טמון בהתבוננותו במאמציהם של האמנים המקומיים לספוג את המודרניזם הפאריזאי ולסגלו לתרבות הישראלית הנבנית. הוא סוקר את ניסיונותיהם לגבש שפה בעלת סממנים מקומיים מובחנים ובוחן את מידת הצלחתם בהבניית שפה זו.

פאריז – תל אביב

הקשר הצרפתי של האמנות הישראלית

גדעון עפרת, 2015

ספר זה מאגד מאמרים ורשימות פרי עטו של גדעון עפרת, הבוחנים את השפעת האמנות המודרניסטית הפריזאית על צמיחתה של האמנות בישראל. השפעה זו מתגלה בעיקר באמנות שהתגבשה בישראל במהלך המחצית הראשונה של המאה ה-20 ובעשור הראשון של מדינת ישראל ומוקד פעילותה בתל אביב. ייחודו של ספר זה טמון בהתבוננותו במאמציהם של האמנים המקומיים לספוג את המודרניזם הפאריזאי ולסגלו לתרבות הישראלית הנבנית. הוא סוקר את ניסיונותיהם לגבש שפה בעלת סממנים מקומיים מובחנים ובוחן את מידת הצלחתם בהבניית שפה זו.

דילוג לתוכן