אמה גשינסקי

Israel: Land and Identity

Artworks from the Levin Collection, Jerusalem, 2015

קטלוג התערוכה Israel: Land and Identity בוחן את אופני ההתעצבות של הזהות הישראלית כפי שהיא משתקפת בתרבותה החזותית במשך מאה שנות קיומה, מבעד לייצוגים של אדמה ושל נופי הארץ. הקטלוג מתעד תערוכה שהתקיימה בפדרציה היהודית של קליבלנד, אוהיו (2015- 2016). בנוסף לעשרות עבודות אוסף לוין שהוצגו בתערוכה, הקטלוג כולל גם מאמר מאת אוצרת התערוכה אמה גשינסקי, הבוחן את התפתחות ייצוג האדמה  בסיפורה של האמנות המקומית. המאמר עוקב אחר המעבר מתפיסה הגמונית, המאפיינת את שנות ההתיישבות והקמת המדינה, למשבר זהות במהלך שנות ה-70 שהוביל לכינונה של זהות ישראלית מרובדת יותר, שביטוייה נמשכים עד ימינו. הקטלוג מכיל גם טקסטים מאת גרי גולדשטיין, חיים מאור ודורון ליבנה, אמנים שיצירותיהם הוצגו בתערוכה, ומאת חוקרת האמנות אריקה הרטמן-הורביץ.

אמה גשינסקי

Israel: Land and Identity

Artworks from the Levin Collection, Jerusalem, 2015

קטלוג התערוכה Israel: Land and Identity בוחן את אופני ההתעצבות של הזהות הישראלית כפי שהיא משתקפת בתרבותה החזותית במשך מאה שנות קיומה, מבעד לייצוגים של אדמה ושל נופי הארץ. הקטלוג מתעד תערוכה שהתקיימה בפדרציה היהודית של קליבלנד, אוהיו (2015- 2016). בנוסף לעשרות עבודות אוסף לוין שהוצגו בתערוכה, הקטלוג כולל גם מאמר מאת אוצרת התערוכה אמה גשינסקי, הבוחן את התפתחות ייצוג האדמה  בסיפורה של האמנות המקומית. המאמר עוקב אחר המעבר מתפיסה הגמונית, המאפיינת את שנות ההתיישבות והקמת המדינה, למשבר זהות במהלך שנות ה-70 שהוביל לכינונה של זהות ישראלית מרובדת יותר, שביטוייה נמשכים עד ימינו. הקטלוג מכיל גם טקסטים מאת גרי גולדשטיין, חיים מאור ודורון ליבנה, אמנים שיצירותיהם הוצגו בתערוכה, ומאת חוקרת האמנות אריקה הרטמן-הורביץ.

דילוג לתוכן